8. Matrix Graduate H

After spending 30 days in treatment at an inpatient rehab facility I decided to strengthen my recovery and broaden my knowledge about the disease of alcoholism. I joined Pierre Louw and his Matrix program for 4 months on an out-patient basis and can with honesty and conviction say that the process gave me a strong base for ongoing healing. I say this with great respect towards this powerful disease, but after 2 years of clean and sober time now, my life is totally changed and I can highly recommend Pierre and the Matrix program. In the 4 months I learned about all aspects of the disease and the process led me from a chaotic life to a meaningful existence and normality.

The success rate with the Matrix program is also proven to be much higher in relation to the low prognoses with treatment as usual at traditional rehab centres.

Original ~ Afrikaans

"Nadat ek vir 30 dae behandeling ontvang het as binne-pasient by 'n rehabilitasiesentrum het ek besluit om my kennis oor die progressiewe siekte genaamd alkoholisme te verbreed. Ek het by Pierre Louw se buitepasient Matrix-program ingeskakel vir 4 maande en kan met vrymoedigheid se dat dit my genesing verseel het. Ek se dit met groot respek teenoor hierdie gevreesde siekte, maar is na 2 jaar se skoon en droog lewe 'n ander mens en kan met groot vrymoedigheid Matrix saam met Pierre Louw aanbeveel. Dit laat jou die siekte verstaan en lei jou oor 'n periode van 4 maande van 'n chaotiese lewe na totale sinvolheid binne 'n normale lewensruimte.

Die suksessyfer by Matrix is ook gewaarborg teenoor 'n onbevredigende prognose by 'n tradisionele rehab-sentrum."

<<< Back to TestimonialsCopyright 2010 Scienza. All Rights Reserved | About Treatment | Contact details | Certification | Home | Links | Program | Testimonials | Treatment Philosophy