12. Matrix Graduate Family member L

It is my opinion that the Matrix program is the best option for treatment of any type of addiction. I can also with freedom recommend Pierre Louw.

He treated us as clients with utmost compassion, care and empathy and fulfilled his service with passion. He never gave up hope and delivered more than was expected from him.

Original ~ Afrikaans

Na my mening is die Matrix program die heel beste opsie vir die behandeling van enige vorm van afhanklikheid. Ek kan ook met vrymoedigheid vir Pierre Louw aanbeveel.

Hy dra werklik die belange van sy kliente op die hart en is n ongelooflikke mens wat sy roeping met passie vervul. Hy gee nooit moed op nie en doen baie meer vir sy kliente as wat van hom vereis word.

<<< Back to TestimonialsCopyright 2010 Scienza. All Rights Reserved | About Treatment | Contact details | Certification | Home | Links | Program | Testimonials | Treatment Philosophy